Årsmøte i Østfold SV 2024

MERK! Denne siden er utdatert. Trykk her for å finne vedtakene fra årsmøtet.

Årsmøtet i 2024 begynner å nærme seg, og vil ta sted 3. februar i Moss. Denne nettsiden er en samleside for informasjon knyttet til årsmøtet i 2024, og du finner her alt fra informasjon om lokaler, påmelding, alt av sakspapirer og praktisk informasjon. Om du har spørsmål kan du se helt nederst for kontaktinformasjon.

ca. 15 mennesker oppsatt og jublende, med knyttnever i været
Foto: Mie Solum Tidemann

Tid og sted

Årsmøtet vil ta sted 3. februar på Storebaug Hotell & Kro, Storebaug 2, 1529 Moss. Storebaug Hotell & Kro befinner seg rett ved E6, og lokalkjente kjenner kanskje igjen området. Her vil vi få fine konferanselokaler med moderne løsninger, kaffe, kaker og frukt, samt lunsj og en 3-retters middag etter årsmøtet. Årsmøtet har oppmøte fra kl. 09:30, og avsluttes etter middagen kl. 20.

Les mer om Storebaug Hotell & Kro

Selv om Storebaug er godt plassert om man kjører med bil, er det vanskeligere, men ikke umulig, å komme seg dit med kollektivtransport. Det oppfordres derfor til at deltakere på årsmøtet samkjører, gjerne med andre i lokallaget, for å komme seg frem. Om du trenger hjelp med å komme frem, eller har plass til en ekstra i bilen, kan du ta kontakt med fylkessekretæren, kontaktinfo nederst på denne siden. Det tar ca. 10 minutter med bil fra Moss stasjon til årsmøtelokalene. Om man ønsker å bruke kollektivtransport er det mulig, men det innebærer ca. 20 minutter gange.

Det er verdt å merke seg at årsmøtet kun varer i én dag, som betyr at man må være effektive. Det oppfordres derfor til at alle delegater setter seg godt inn i sakspapirer på forhånd og gjerne sender inn alle endringsforslagene sine god tid i forveien.

Påmelding og delegater

Det er sendt ut påmeldingsskjema til alle lokallag, for å melde inn delegater/observatører til årsmøtet. Alle som skal delta på årsmøtet er nødt til å registrere seg innen 24. januar. Om du skal delta på årsmøtet, ta kontakt med ditt lokallag. Om du er usikker på hvilket lokallag dette er, eller det oppstår andre problemer med å melde seg på, ta kontakt nederst. Medlemmer som ikke tilhører noen lokallag, kan delta som observatører. Ta kontakt med fylkessekretær for påmelding.

Hvor mange delegater hvert lokallag har til årsmøtet er bestemt av hvor mange medlemmer lokallaget har, og fordelingen som står i vedtektene. Utregningen baserer seg på hvor mange medlemmer de ulike lokallagene har 31.12.2023, og finnes her:

LokallagAntall delegater (Oppdatert 04.01)
Fredrikstad SV7
Halden SV5
Hvaler SV4
Indre Østfold SV6
Sarpsborg SV5
Moss SV7
Våler SV3

Østfold Sosialistisk Ungdom møter med minimum 5 representanter med fulle rettigheter, nærmere bestemt i vedtektene. Fylkesstyret møter også med fulle rettigheter. Fylkestingsrepresentanter og stortingsrepresentanter for Østfold SV kan tiltre med tale- og forslagsrett.

Praktisk og tidsplan

PÅ GRUNN AV HYPERALLERGI MOT SITRUS OG JORDBÆR ER DET UTROLIG VIKTIG AT DELTAKERE IKKE TAR MED SEG SITRUS-FRUKTER ELLER JORDBÆR PÅ ARRANGEMENTET. DET VIL BLI SERVERT FRUKT OG ANDRE FORFRISKNINGER PÅ STEDET.

I tillegg til all den formelle informasjonen på årsmøtet, er det en del praktisk informasjon som er viktig å lese gjennom.

Under tid og sted på denne nettsiden kan du lese om møtelokalene, og hvilke dato årsmøtet skal gjennomføres. Der kan du også lese at det er vanskelig å komme seg til lokalet uten bil, og at du må enten ta kontakt med lokallaget ditt eller fylkessekretær (se helt nederst) om du trenger bistand til å komme deg til møtet. Meld helst ifra lenge i forveien så vi kan finne en god løsning.

Tidsplanen under årsmøtet ser slik ut:

Lørdag 3. februar:

09:30   Åpent for oppmøte med morgenkaffe og registrering

10:00   Velkommen

10:05   Sak 1: Konstituering

10:15   Tale om kommuneøkonomi og lavinntektsfamilier v/ Marian Hussein, nestleder i SV

11:05   Kort pause

11:10   Sak 2&3: Årsberetninger med debatt og votering

12:00   Lunsj

13:00   Sak 4: Vedtekter, debatt og votering

13:45   Sak 5: Arbeidsplan, debatt og votering

14:15   Pause

14:30   Sak 6: Budsjett, debatt og votering

15:00   Sak 7: Uttalelser og politisk diskusjon, debatt

16:15   Pause

16:45   Sak 7: Uttalelser, votering

17:00   Kort pause

17:10   Sak 8: Valg og nominasjonsprosess, debatt og votering

18:10   Møtet heves

18:15   Middag

20:00   Leders tale og vel hjem v/internasjonalen

Det anbefales å ta med bærbar PC/skrivesaker. Det vil bli printet ut noen kopier av sakspapirene, men det kan ikke garanteres at det er nok til alle. Det er også lagt opp til at endringsforslag sendes inn digitalt. Det er mulig å sende dem inn fysisk, men ordstyrerbordet, referent og redaksjonskomitéen vil foretrekke å ha det digitalt i de riktige formatene. Siden vi skal synge internasjonalen kan dere finne teksten til ved å trykker under:

Internasjonalen

Formøter

Før årsmøtet vil det arrangeres digitale formøter for alle med tale-, forslags- eller stemmerett. Dette er et tiltak for å streve enda bedre debattkultur, og trygge arrangementer der alle føler seg sett, hørt og tatt vare på. Etter påmeldingsfristen til årsmøtet har gått ut, mottar alle påmeldte mer informasjon om når de digitale formøtene vil ta sted. Det er forventet at alle delegater møter opp på dette formøtet så langt det lar seg gjøre. Formøtet varer i ca. 1 time og tar sted 31. januar kl. 20-21.

Formøter er vanligvis delt i herre- og kvinneformøter. Dersom det skal delta noen på årsmøtet som ikke føler det rett å passe inn i noen av disse kategoriene (les. ikke-binær/kjønnsskeiv) så ta gjerne kontakt med fylkessekretær nederst på siden, så vi kan arrangere et eget kjønnsnøytralt formøte i tillegg. Fylkessekretær har taushetsplikt og kommer ikke til å dele personopplysninger om deltakere uten samtykke.

Kostnader

Kostnadene for årsmøtet fordeles mellom fylkeslaget og lokallagene. Fra i fjor ble det bestemt at fylkeslaget dekker for de 3 første delegatene for alle lokallag, og at lokallag betaler for hver sin delegat over dette antallet. Fylkeslaget tar også kostnadene for stortingsrepresentanter, ansatte, fylkesstyret, fylkestingsgruppa og medlemmer som deltar som observatører fra steder uten lokallag. Om Kardemomme by SV Sender 4 delegater og 1 observatør dekker altså fylkeslaget andelskostnadene for 3 deltakere, mens Kardemomme by SV må betale for 1 delegat og 1 observatør. Prisen for delegater og observatører er den samme, og blir bestemt ut fra antall deltakere. Ta kontakt med fylkessekretær for nærmere prisestimat.

Inkludert i deltaker/observatørplassen er tilgang på frukt, kaffe med kake, vann, lunsjbuffet og 3-retters middag. Drikke kommer utenom. Det er altså gratis for enkeltpersoner som deltar på årsmøtet å delta på middagen, men de må selv betale for drikke til maten.

Om du har behov for tilrettelegging er det fint om dette gis beskjed om i påmeldingsskjemaet eller ved å kontakte fylkessekretæren.

Sakspapirer

Alle sakspapirer til årsmøtet legges ut her, og sendes ut til lokallagene med siste innkalling, som skal sendes ut innen 20. januar. Til hver sak vi skal behandle vil du under finne mange lenker du kan trykke på for å lese sakspapirene og sende inn endringsforslag til dem. Andre sakspapirer enn vedtektene har ingen frist for endringsforslag, frem til årsmøtet setter strek for debatten. Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtektene har gått ut, men årsmøtet kan velge å likevel behandle endringsforslaget.

Det har også vært mulig å sende inn forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Disse forslagene måtte være fylkesstyret i hende innen 13. januar, og sendt til ostfold@sv.no Dette kunne være en uttalelse, eller noe annet som du ønsker å se behandlet på årsmøtet. Denne fristen er nå ute.

Under finner dere diverse lenker til sakspapir når de blir tilgjengelige, og skjemaer for endringsforslag. Sammen med hver sak vil det være en beskrivelse av hva saken inneholder, for å gi en økt forståelse av akkurat hva vi kommer til å behandle på årsmøtet.

Sak 1: Konstituering

Under Sak 1: Konstituering behandler årsmøtet Saksliste, konstituering, dagsorden og forretningsorden. Sakslisten er hvilke saker vi behandler på årsmøtet, og inneholder blant annet vedtekter og budsjett.

Konstitueringen er det første man gjør på et årsmøte, og innebærer å velge personer til ulike ansvarsroller på årsmøtet. på Årsmøtet til Østfold velger vi ordstyrere, referent, protokollunderskrivere, fullmaktskomité og redaksjonskomité som en del av konstitueringen. Ordstyrere styrer ordet under årsmøtet, referenten skriver ned det som blir bestemt, protokollunderskriverne skriver under på at det som er referert stemmer, fullmaktskomité passer på at alle delegater er betalende medlemmer i SV, og redaksjonskomité lager forslag til forsamlingen på om man bør stemme for eller mot innkomne forslag.

Dagsorden er dagsplanen for møtet, og innebærer når det er pauser og når vi behandler ulike saker. Du finner også dagsorden med mer praktisk informasjon under «praktisk informasjon og tidsplan».

Forretningsorden er årsmøtets regler for hvordan årsmøtet skal foregå. Her bestemmes blant annet hvor lang taletid man har på talerstolen, hvordan man stemmer, og hvem som har stemmerett.

Under finner du fylkesstyrets forslag til dette, og skjema for å sende inn endringsforslag:

Forslag til Saksliste, konstituering, dagsorden og forretningsorden

Skjema for endringsforslag til saksliste, konstituering, dagsorden og forretningsorden

Sak 2: Politisk årsberetning

Under Sak 2: Politisk årsberetning behandles beretningen fra fylkestingsgruppa og stortingsgruppa avd. Østfold. Beretninger er små rapporter fra våre folkevalgte som forklarer hva de har gjort, fått til og jobbet med det siste året. Vanligvis kan anledningen benyttes til å stille oppfølgingsspørsmål, men på dette årsmøtet kan det hende det passer bedre under politisk diskusjon.

Beretning fra fylkestingsgruppa

Beretning fra stortingsrepresentant

Sak 3: Organisasjonsberetninger

Under Sak 3: Organisasjonsberetninger behandles i år litt mer enn kun beretningen fra fylkesstyret. I tillegg til å behandle beretningen fra fylkesstyret, legges også valgkampevalueringen og Regnskapet fra 2023 under Sak 3. Begrunnelsen for dette er at valgkampevalueringen vil være et mindre dokument, og på sett og vis er en «beretning» om hvordan fylkeslaget evaluerer valgkampen og må evaluere valgkampen videre. På grunn av den unike situasjonen med fylkestingsomvalget i Moss har det vært mindre tid til å lage en fullverdig valgkampevaluering. Regnskapet legges også under Sak 3, fordi dette ikke skal vedtas, men kun godkjennes av årsmøtet, og har dermed flere likhetstrekk med andre beretninger. Likevel anbefales det å ta med seg regnskapet inn i debatten om budsjett, i sak 6.

Beretning fra fylkesstyret

Valgkampevaluering – Ettersendes

Skjema for endringsforslag til valgkampevaluering

Regnskap Østfold 2023

Regnskap Viken 2023

Sak 4: Vedtekter

Under Sak 4: Vedtekter behandles fylkeslagets lover og regler. Disse er ganske strengt regulerte, og det kreves to tredjedels flertall for å endre dem. I motsetning til andre sakspapirer er det ikke noe forslag til vedtekter, man legger alltid til grunn de allerede eksisterende vedtektene. Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtekter har gått ut, men årsmøtet kan vedta å likevel behandle dem. de innkomne forslagene vil bli tilgjengelige nærmere årsmøtet.

Vedtekter

Innkomne endringsforslag til vedtekter

Skjema for endringsforslag til vedtekter

Sak 5: Arbeidsplan

Under Sak 5: Arbeidsplan behandles Østfold SVs arbeidsplan som går over 4 år, fra 2023-2027. Vedlagt ligger fylkesstyrets forslag, med endringer, på arbeidsplanen til fylket. Denne arbeidsplanen tar for seg hva fylket skal jobbe med de kommende årene, frem til neste fylkesting- og kommunevalg. Under finner du også skjema for å sende inn endringsforslag til arbeidsplanen.

Forslag til arbeidsplan 2023-2027

Skjema for endringsforslag til arbeidsplan

Sak 6: Budsjett

Under Sak 6: Budsjett behandles fylkesstyrets forslag til budsjett for 2024 og 2025. Under denne saken skal det også diskuteres og behandles en finansieringsavtale om fylkessekretærressurs for fylkeslaget, som arbeidsutvalget har godkjent på vegne av fylkeslaget, med forbehold om diskusjon om saken på årsmøtet. Det er mulig å sende inn endringsforslag til budsjettet i skjemaet, under budsjettforslaget.

Forslag til budsjett 2024 og 2025

Skjema for endringsforslag til budsjett

Sak 7: Uttalelser

Under sak 7: Uttalelser Så skal vi primært behandle innkomne uttalelser. Uttalelser er politiske skriv som tar for seg utvikling av ny eller dagsaktuell politikk, som man kan diskutere og stemme over om fylkeslaget skal stå for. Et eksempel er på representantskapet 3. mai 2023, da fylkeslaget vedtok en uttalelse om sosiale byvekstavtaler, og sendte den inn til landsstyret i SV nasjonalt for å forsøke å gjøre dette til nasjonal SV-politikk.

I tillegg til å diskutere, sende endringsforslag til og vedta uttalelser, er også satt av mye tid på årsmøtet til politisk diskusjon. Dette vil da skje samtidig som Sak 7, og kan innebære innlegg og ordvekslinger om ulike politiske temaer det er interesse for at Østfold skal engasjere seg mer i.

U1 – Så har det skjedd igjen

U2 – Ny energi må til

U3 – Det er nok nå!

U4 – Vi må vurdere kjernekraft

Det har i tillegg kommet en siste uttalelse etter fristen som årsmøtet må ta stilling til om skal behandles:

U5 – Ta ansvar!

Skjema for endringsforslag til uttalelser

Helhetlig endringsforslag til U2

Sak 8: Valg og nominasjonsprosess

Under Sak 8: Valg og nominasjonsprosess skal det i år behandles ganske mange saker.

Først og fremst skal fylkeslaget stemme over hvem som skal sitte i fylkesstyret for 2024-2026. Fordi ikke alle i fylkesstyret er på valg, gjelder dette kun noen medlemmer av fylkesstyret. Valgkomitéens innstilling og endringsforslag til den finner du her:

Valgkomitéens innstilling til fylkesstyre

Skjema for endringsforslag til valgkomitéens innstilling

I tillegg til dette må Østfold SV sitt årsmøte vedta en valgkomité for det kommende året, en nominasjonskomité til stortingsvalgte i 2025 og en «programkomité» til stortingsvalget. Det understrekes at denne programkomitéen vil være mindre og ha mindre arbeid enn til fylkestingsvalget, da det er SVs nasjonale program vi går til valg på til stortingsvalget. Likevel er det ønskelig med noen «Østfold-punkter» Som kan vektlegges av stortingskandidatene våre i valgkampen. Det er under mulig å lese fylkesstyrets forslag til disse komitéene, eller stille selv til dem.

Forslag til valgkomité, nominasjonskomité og programkomité

Skjema for endringsforslag til valgkomité, nominasjonskomité og programkomité

Til slutt skal et mandat og en tidsplan for nominasjonsprosessen til stortingsvalget i 2025 vedtas. Under ligger et forslag til mandat og tidsplan, samt et skjema for å sende inn endringsforslag til dette dokumentet.

Mandat og tidsplan til nominasjonsprosessen

Skjema for endringsforslag til mandat og tidsplan til nominasjonsprosessen

Kontakt

Spørsmål og henvendelser kan rettes til fylkessekretær Sigve Grøndahl Fredriksen på ostfold@sv.no. Dersom det haster kan man ringe 468 25 294. Fylkessekretæren har mandager og torsdager som faste arbeidsdager.

Emner

årsmøteøstfoldSV