Samferdsel, klima og miljø

Kvinne sitter på tog og tar bilde av skogen hun ser ut vinduet

Østfold må sette realistiske mål og legge konkrete planer for hvordan vi
skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030.
Vi må også ta vår del av ansvaret for at Oslofjorden skal bli ren og frisk,
og at vi tar vare på naturen vår.

Våre fylkesveier skal være trygge og gode, og vi trenger gode og billige
kollektive løsninger som binder Østfold sammen.

Emner

miljøklimasamferdsel